O nas

Nasza historia...

Jesteśmy grupą instruktorów, kolegów, przyjaciół i pasjonatów Systemy.

Systema trafiła do Polski dzięki Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki i jej Mistrzowi, śp. Józefowi Brudnemu,

który dostrzegł w niej możliwości potwierdzenia, dopełnienia i rozwoju stylu, który stworzył i rozwijał przez blisko 60 lat. Zorganizowane przez PASW pierwsze regularne szkolenia w Polsce rozpoczęli w 2006 roku instruktorzy Systemy z Czech: Andrej Karafa (wtedy 4 dan PASW) Jan Sedláček i David Sykora, działający z ramienia jednego z głównych instruktorów Sergieja Borściewa. Pod ich kierunkiem kształciła się grupa przyszłych instruktorów systemy w Polsce.

Pierwsze kroki stawialiśmy w Pszczynie i w Warszawie: praca własna, uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych, wreszcie, od 2009 r., regularne treningi. Początkowo raz, potem dwa razy w tygodniu, w jednej, dwóch, trzech i wreszcie sześciu grupach, od Warszawy po okolice. Przez kilka lat działaliśmy wyłącznie w ramach formacji Systema Poland której jesteśmy założycielami i pomysłodawcami (zawdzięcza nam swój kształt organizacyjny i wizerunek), od 2015r działamy również pod regionalną nazwą - Systema Mazovia. Wspierało nas doświadczenie zapraszanych gości – uczestniczyliśmy na seminariach szkoleniowych z Sergiejem Borściewem, Andrejem Karafą, Davidem Sykorą, Walentinem Talanowem, Erykiem Sergiejewem, Dmitrijem Tihomirowem, Aleksiejem Sapronowem, Aleksandrem Klementenowiczem. Z czasem wykształciła się kilkudziesięcioosobowa grupa osób, stanowiących trzon organizacji Systema Mazovia. Kilku kolegów zdobyło szlify instruktorskie i rozpoczęło prowadzenie własnych zajęć. Wraz z rozwojem własnym, przyszedł czas na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. W okresie 8 lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt przedsięwzięć: kursów  i warsztatów szkoleniowych, obozów i sesji z udziałem zaproszonych gości. Uznaniem cieszą się organizowane przez nas od 2012r Warszawskie Spotkania z Systemą - warsztaty, z których każdy stanowi odrębną tematycznie, niezależną całość, w sumie tworząc cykl 10 spotkań, poświęconych charakterystycznym elementom systemu.

W 2018r trzech instruktorów Systema Mazovia zostało uhonorowanych członkostwem w międzynarodowej organizacji IAMAI (International Assotiation of Martial Arts Instructors). Wysoko cenimy sobie tę przynależność, którą traktujemy jako potwierdzenie uznania dla naszej pracy, celów i wartości, którymi się kierujemy. Dziś dysponujemy kilkuletnim doświadczeniem, opracowaną metodyką szkoleń, mamy sprecyzowane cele i ukierunkowaną drogę rozwoju – wiemy po co i dokąd podążamy. Współpracujemy z organizacjami uprawiającymi Systemę na terenie kraju i za granicą.

Cele i zasady

1. Uznajemy ciągły rozwój własny za warunek konieczny trwałości organizacji.

2. Nie wstydzimy się uczyć od innych.

3. Nie udowadniamy przewagi, nie dążymy do konfrontacji umiejętności ani cyrkowych popisów.

4. Satysfakcję czerpiemy nie z przewagi nad innymi, a z możliwości wskazania im drogi do jej zdobycia.

5. Nie pracujemy, żeby być lepszymi od innych, tylko od siebie samych.

6.W swoich działaniach kierujemy się uczciwością, partnerstwem a w grupie i uniwersalnymi wartościami.

7. Dążymy do wysokiego poziomu merytorycznego każdego z nas: zarówno uczniów jak i instruktorów.

8. Nie aprobujemy działań zniekształcających ocenę poziomu merytorycznego lub wkładów pracy.

9. Cenimy swoją pracę i wyceniamy swój czas, ale nie traktujemy zajęć jako źródło dochodu czy utrzymania.

10. Nie zapraszamy do współpracy osób i organizacji stawiających na zysk, sławę, rozgłos czy władzę.